::: Aktuality :::

Dôležitý oznam - upozornenie na plánované zmeny pre lokalitu Ilava

Z dôvodu navýšenia poplatkov zo strany komerčných televízií JOJ, MARKÍZA, PRIMA+, NOVA INTERNATIONAL, sme prvý raz nútení podľa čl. 4. Zmluvy o pripojení navýšiť cenu za poskytované služby počínajúc dňom 1.4.2017. Terajšia cena základného súboru je 4,50€ a cena rozšíreného súboru je 8,50€ / mesačne. Nové ceny za poskytované služby od 1.4.2017 sú:

Základný súbor - 11 analógových a 30 digitálnych programov: 7 € / mesiac
Rozšírený súbor - 35 analógových a 56 digitálnych programov: 12 € / mesiac
Cena za neobmedzený internet bez viazanosti - bez zmeny: 10 € / mesiac

Do rozšírenej programovej ponuky pribudne nový kanál - JOJ CINEMA.

Prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie a podľa toho si upravili svoje platby za služby.

Dňa 1.4.2017 ráno dôjde k nevyhnutným tech. zmenám parametrov DIGITÁLNEHO VYSIELANIA, kedy prestanú fungovať všetky digitálne programy a bude si ich treba nanovo naladiť v systéme DVB-C. Vtedy bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

Na diaľkovom ovládači (podľa typu televízora) stlačíte MENU alebo SETTINGS, šípkami ovládača ↓↑ prejdite na INŠTALÁCIA, NASTAVENIE alebo VYSIELANIE, potvrďte OK, spustite položku AUTOMATICKÉ LADENIE, potvrďte OK, potom prejdite na: KÁBLOVÁ TV / KÁBEL alebo DVB-C, potvrdením tejto položky prejdite na SPUSTIŤ alebo LADIŤ a programy budú všetky znova obnovené. U niektorých starších televízorov je treba zmeniť región / krajinu na Nemecko alebo Fínsko a vtedy sa otvorí digitálny tuner v systéme DVB-C alebo káblová TV. Toto sa netýka analógového vysielania. Taktiež chceme upozorniť že, analógový signál bude v priebehu roka 2017 / 2018 postupne ukončený a vysielanie zostane len digitálne v systéme DVB-C. Prosíme, zoberte i túto skutočnosť na vedomie. Televízory nie staršie ako 5-6 rokov, sú už všetky vyrobené pre príjem digitálnych programov. Ak Váš televízor toto nemá, možným riešením je kúpa set-top boxu DVB-C v cene cca 50€.

Za pochopenie ďakujeme...15.3.2017 - Nové parametre digitálneho vysielania v ILAVE OD 1.4.2017

Parametre pre naladenie základného súboru DVB-C:

Parametre pre naladenie rozšíreného súboru DVB-C:

Postup preladenia TV prijímača:

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU, SETTINGS alebo SETUP, vojdite do položky NASTAVENIE alebo VYSIELANIE, tam vyhľadajte položku AUTOMATICKÉ LADENIE, systém KÁBLOVÁ TV, KÁBEL alebo DVB-C. Spustením jednej s týchto položiek sa na Vašom TV prijímači spustí automatické ladenie všetkých dostupných programov. U niektorých starších televízorov je treba zmeniť región / krajinu na Nemecko alebo Fínsko a vtedy sa otvorí digitálny tuner v systéme DVB-C alebo káblová TV.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme...Dôležitý oznam - upozornenie pre lokalitu Lazy pod Makytou

Z dôvodu navýšenia poplatkov zo strany komerčných televízií JOJ, MARKÍZA, PRIMA+, NOVA INTERNATIONAL, sme po prvý krát nútení podľa čl. 4. Zmluvy o pripojení, navýšiť cenu za poskytované služby počínajúc dňom 1.4. 2017. Terajšia cena poskytovaných služieb je 3,50€ mesačne.

Nová cena za poskytované služby od 1.4. 2017 je: 7 € / mesiac

Prosíme, aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie a podľa toho si upravili svoje platby za služby.

V ponuke je 29 digitálnych programov. Ak Vám sa Vám všetky stanice nezobrazujú, treba si ich nanovo naladiť v systéme DVB-C.

Vysielacie parametre DVB-C:

Za pochopenie ďakujeme...Aktuálny zoznam vysielaných programov nájdete tu.

Stránka bola vygenerovaná za: 0.16 s
Posledná aktualizácia: 12.10.2017

©2015 TV-SAT - Káblová televízia a internet

Vaša IP sdresa: 54.225.47.94
Online návštevníkov: 1

Počet zhliadnutí: 22490