::: KÁBLOVÝ INTERNET :::

Pripojenie na internet cez koaxiálny kábel poskytujeme v lokalite ILAVA.

Zriadenie káblového internetu je bezplatné pre účastníka, ktorý už má zriadenú televíznu prípojku od firmy Ján Gregor TV-SAT.
Súčasťou zriadenia pripojenia na internet je koncové zariadenie - káblový modem so sieťovým rozhraním ethernet.

Parametre pripojenia na internet:

V prípade pripojenia jedného zariadenie so sieťovým rozhraním ethernet (stolový desktop PC, notebook bez WIFI sieťového adaptéru, satelitný prijímač a pod.) nie je potrebné žiadne dodatočné zariadenie. Pri pripojení viacerých počítačov alebo iných zariadení s rozhraním ethernet, príp. zariadení s bezdrôtovým rozhraním WIFI, či existujúcej lokálnej siete LAN je potrebný smerovač (router). Toto zariadenie nie je súčasťou zriadenia prístupu na internet. Použiteľný je akýkoľvek 1xWAN + 4xLAN WIFI router, ktorého cena sa pohybuje už od 20 EUR s DPH.

Doporučujeme používať osvedčené koncové zariadenia od výrobcu TP-LINK, napr.:

Pre zákazníkov, ktorí nemajú zriadenú televíznu prípojku od firmy Ján Gregor TV-SAT, je cena za inštaláciu po vzájomnej dohode.

*Agregáciou sa pri internetových službách nazýva zdieľanie určitého celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov. Agregácia sa dá vyjadriť číselne tzv. agregačným pomerom. Ten sa počíta ako podiel kapacity, pridelenej všetkým užívateľom a súčtu kapacít všetkých užívateľov. Práve vďaka agregácii môže široká verejnosť využívať nepretržitý vysokorýchlostný internet za prijateľný paušálny poplatok. Neoddeliteľným dôsledkom agregácie je však nemožnosť garancie prenosovej rýchlosti. Agregačný pomer orientačne charakterizuje mieru garancie prenosovej rýchlosti a umožňuje napr. porovnávať jednotlivé služby alebo poskytovateľov.

Stránka bola vygenerovaná za: 0.02 s
Posledná aktualizácia: 22.05.2019

©2015 TV-SAT - Káblová televízia a internet

Vaša IP sdresa: 18.232.53.231
Online návštevníkov: 1

Počet zhliadnutí: 51314